Data:                              27 november 2017, 20 februari en 24 mei 2018
Leiding:                          ds. Marianne Paas Feenstra
Plaats:                            Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, Woerden
Tijd:                                19.30 uur
Aanmelden:                    noodzakelijk
Kosten:                          geen

Toneelspelen? Nee, dat is niets voor mij….

De werkvorm ‘bibliodrama’ heeft echter niets met toneelspelen te maken. Wel alles met het Bijbelverhaal dat aan de orde is, met de personages die er in voorkomen en met de gebeurtenissen die beschreven worden. Door je te verbinden met één van de personages in het verhaal kom je dichterbij en gaat het verhaal (meer) voor jou leven. Hoe zou je zelf hebben gehandeld in een bepaalde situatie? Hoe raakt een gebeurtenis jou persoonlijk?

Data:                              maandagen 15 en 29 januari, 12 februari en 5 maart 2018
Leiding:                          ds. Gerrit Schouten
Plaats:                            Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden
Tijd:                                20.00 – 22.00 uur
Aanmelden:                    aanbevolen, gschouten@solcon.nl  of (0348) 412952
Kosten:                          aanschaf boek

In een tijd waarin veel mensen gebukt gaan onder stress of burn-out verschijnselen is “veerkracht” een belangrijke sleutel om staande te blijven.Het is de vaardigheid van een persoon om met uitdagingen, veranderingen en onverwachte tegenslagen zinvol om te gaan. Volgens Paul Donders is het leven niet maakbaar, maar ieder mens kan veerkracht ontwikkelen.

 • Data:                              18 januari, 15 februari en 7 maart 2018
  Leiding:                           ds. Joost Schelling
  Plaats:                            Kruiskerk, Mesdagplein 4, Woerden
  Tijd:                                20.00 – 22.00 uur
  Aanmelden:                    noodzakelijk
  Kosten:                           in overleg
 • Ook in Woerden kennen we een rijke schakering van het christelijk geloof. Misschien bezoekt u wel eens een ander kerkgenootschap, misschien houdt u het bij uw eigen gemeente. Toch kan het handig en leerzaam zijn om kennis te nemen van meerdere christelijke tradities. In drie bijeenkomsten zullen we ingaan op de diversiteit van het christendom en kijken we naar de Evangelische beweging, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk. We zullen deze avonden interactief invullen met gastbijdragen en met de inbreng van de groep zelf. We proberen elkaar te leren kennen. Dat maakt deze serie ook geschikt om een vriend of buur laagdrempelig met het Christendom in aanraking te brengen.

  Datum:                          zaterdag 17 februari 2018
  Leiding:                          Piet de Koning
  Plaats:                           De Doelen Rotterdam
  Tijd:                               11.45 uur
  Aanmelden:                   aanbevolen
  Kosten:                          reiskosten (met korting) en consumpties

  Op zaterdag 17 februari speelt Geert Bierling op het orgel van De Doelen in Rotterdam samen met koperblazers uit het Rotterdams Philharmonisch Orkest een bewerking van de Schilderijen van een Tentoonstelling van Moussorgski.

  Data:                              woensdagen 21 februari, 14 maart, 18 april 2018
  Leiding:                          ds. Maarten Diepenbroek
  Plaats:                           Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden
  Tijd:                               20.00  - 21.30 uur
  Aanmelden:                    aanbevolen (i.v.m. te kopiëren materiaal) via ds.lutherswoerden@gmail.com
  Kosten:                          geen

  Waarom vieren we de liturgie zoals we die vieren? Wat zijn de bronnen van onze liturgie? En welke theologie zit er achter? Kan het ook anders? Of moet het anders? Zo maar wat vragen die aan de orde komen in het leerhuis liturgie. De predikant zorgt voor achtergrondinformatie en inhoudelijke verdieping. We leren ook van elkaars ervaringen en vragen.

  Datum:                           8 maart 2018
  Leiding:                          Agnes ten Hoeve
  Plaats:                           Lutherse Kerk
  Tijd:                               20.00-21.30 uur
  Aanmelden:                    niet nodig
  Kosten:                          vrijwillige bijdrage voor de koffie en uitgangscollecte

  36.NieuwpoortDominee Ad van Nieuwpoort is predikant in Bloemendaal-Overveen. Hij was mede-initiatiefnemer van het project Zingeving Zuidas in samenwerking met zijn toenmalige vicaris Ruben van Zwieten. Hij is publicist bij diverse dagbladen en tijdschriften, w.o. Trouw. Hij houdt zijn lezing over zijn laatste boek: “Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee?” Recent werd de documentaire-film “Hier ben ik” over hem in zijn werk gemaakt.

  Datum:                           donderdag 15 maart 2018
  Leiding:                          Cees Hertogh, hoogleraar ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderenin het  Vumc, in samenwerking met VU-vereniging
  Plaats:                           Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden
  Tijd:                               20.00-22.00 uur
  Aanmelden:                    niet nodig
  Kosten:                          collecte

  Bij goede ouderenzorg gaat het erom de kwaliteit van leven van ouderen zo hoog mogelijk te houden. Veel kwetsbare ouderen worden echter vaak overbehandeld en krijgen in sommige gevallen te veel medicijnen. Artsen willen genezen, zijn curatief en handelend ingesteld en vinden het moeilijk om zich palliatief en afwachtend op te stellen. Behandelingen nalaten is voor hen moeilijk, zelfs als de patiënt dat wil. Maar willen we altijd levensverlenging? Tot welke prijs? Cees Hertogh gaat in op deze en andere vragen rondom de zorg voor ouderen.

  Datum:                           zaterdag 24 en zondag 25 maart 2018
  Leiding :                         Kindernevendiensten
  Plaats:                            diverse kerken

  38.PalmpasenIn enkele kerken maken de kinderen op zaterdagmorgen een palmpasenstok. In de Lutherse Kerk maken ze die na een ontbijt op zondagmorgen.

  Datum:                           donderdag 29 maart 2018
  Leiding:                          Michel Koekoek / Emmarentia van Vliet
  Plaats:                            Kruiskerk
  Tijd:                                20.00 uur
  Aanmelden:                    aanbevolen
  Kosten:                          n.t.b. 

  39.PassionDe Kruiskerk opent haar deuren om met elkaar naar The Passion te kijken.  Via de live-uitzending wordt The Passion op een groot scherm met een goede geluidsinstallatie getoond. Afgelopen keer hebben we met zeker 120 mensen naar deze uitzending kunnen kijken en er met elkaar over kunnen napraten. Wat een bijzondere ervaring was dat.

  Datum:                           maandag 9 april 2018
  Leiding:                          Maarten van Diggelen
  Plaats:                            Lutherse Kerk
  Tijd:                                18.30 – 20.00 uur
  Aanmelden:                    noodzakelijk i.v.m. de maaltijd via secretariaatelgwoerden@gmail.com graag opgeven voor 6 april 2018
  Kosten:                          vrijwillige bijdrage voor de maaltijd

  Maarten Luther heeft veel aan tafel gezeten met familie, vrienden en studenten. Altijd een vol huis. Zijn Tischreden werden opgeschreven, en beslaan minstens 6 kloeke delen. In de Lutherse kerk eten we samen met met Victor Molkenboer, sinds 2013 burgemeester van Woerden. Het thema van het tafelgesprek is: “Waar haalt de burgemeester zijn inspiratie vandaan?"

  Datum:                           zondag 22 april 2018
  Leiding:                          Ariadne Rook en ds. Pieter Masmeijer
  Plaats:                            start: Lutherse Kerk
  Tijd:                                13.00 uur
  Aanmelden:                    aanbevolen, via secretariaatelgwoerden@gmail.com
  Kosten:                          geen

  41.MilandwegWist u dat er in Zegveld midden in de weilanden een prachtige kapel staat, gebouwd volgens de Oosters-Orthodoxe traditie? Ds. Pieter Masmeijer zal ons gastvrij ontvangen in de door hem gebouwde kapel aan de Milandweg. We wandelen vanaf de Lutherse kerk in Woerden naar de kapel in Zegveld. Een stiltewandeling, passend bij ons jaarthema ‘pelgrimage’. We starten met een reiszegen in de Schuilkerk in Woerden en voor onderweg krijgen we vragen mee die ons helpen om tot de kern te komen.

  Datum:                           29 april 2018
  Leiding:                          ds. Maarten Diepenbroek
  Plaats:                            Lutherse Kerk (Evensong)en Brownies & Downies, De Kazerne 3, Woerden (High-tea)
  Tijd:                                15.00 uur: Evensong
                                        16.15 uur: high-tea
  Aanmelden:                    niet nodig voor de Evensong, wel voor de High-tea
  Kosten:                          collecte bij de uitgang + eventuele consumpties in Brownies & Downies

  Een Evensong is een avondgebed in de stijl van de Anglicaanse kerk. De dienst wordt in de late middag of avond gehouden en een groot deel van de dienst wordt gezongen. Dit geeft deze viering een geheel eigen karakter. Medewerking wordt verleend door Vocaal Ensemble Cantare uit Gouda o.l.v. Leo Rijkaart en Jeroen de Haan (orgel). Na afloop van de dienst kunnen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een High-tea. Zo blijven we die middag in Engelse stijl!

  Datum:                           woensdagavond 9 mei – zondag 13 mei 2018 (Hemelvaart)
  Leiding:                          CWN (Charismatische Werkgemeenschap Nederland), contactpersoon Emmarentia van Vliet
  Plaats:                           De Kroeze Danne, Kappelhofseweg, Ambt Delden
  Tijd:                               aanvang 9 mei 19.00 uur, einde 13 mei 13.00 uur
  Aanmelden:                    noodzakelijk
  Kosten:                          zie www.cwn-cwj.nl  

  CWN is een werkgemeenschap van christenen van alle leeftijden, afkomstig uit verschillende kerken die met elkaar zoeken naar vernieuwing, verdieping en verbreding van hun persoonlijk en gemeenschappelijk christen zijn, met een bijzondere aandacht voor (het werk van) de heilige Geest. Het programma van de conventie bestaat uit ontmoetingen, lezingen, vieringen en workshops met parallelle programma’s voor tieners en jongeren.

  Datum:                           10 t/m 20 mei 2018 (van Hemelvaart tot Pinksteren)
  Plaats:                            kapel Weddesteyn, Opstandingskerk, Lutherse Kerk
  Tijd:                                13.00 – 17.00 uur in de weekenden

  Feest van de Geest is een landelijk initiatief en wordt sinds 2006 georganiseerd. Het thema voor 2018 is: ‘Levensadem’. In Woerden doen de Opstandingskerk, kapel Weddesteyn en de Lutherse Kerk mee. We doen dat in samenwerking met een groot aantal andere kerken en organisaties binnen het Groene Hart.

  Datum:                           vrijdag 18 mei 2018
  Organist:                        Ad van Pelt
  Plaats:                            Petruskerk
  Tijd:                                20.00 uur
  Aanmelden:                    niet nodig
  Kosten:                          collecte na afloop

  45.OrgelAd van Pelt bespeelt het Bätz-orgel dat in mei 1768, dus precies 250 jaar geleden, in gebruik werd genomen. Meer info over het programma: www.advanpelt.nl

  Datum:                           vrijdag 1 op zaterdag 2 juni 2018
  Leiding :                         ds. Schouten, Truus Schaddelee, Lianne van Dijken, Albert Nap, Peter Versloot
  Plaats:                            Kruiskerk
  Tijd:                                20.00 – 2.00 uur
  Aanmelden:                    niet nodig
  Kosten:                           geen

  Heb je wel eens als je naar de kerk ging, achterom gekeken, omdat je bang was dat je gevolgd werd? Heb je wel eens gespannen in de kerk gezeten, omdat er ieder moment een politie-inval zou kunnen zijn? Of erger: dat een groep haatdragende mensen de dienst komt verstoren? In heel wat landen is dit de ruwe werkelijkheid; mensen worden getreiterd, gevangen genomen, gemarteld en zelfs vermoord, enkel omdat ze geloven in Jezus Christus.

  Data:                              iedere eerste zondag van de maand
  Leiding :                         leden van de werkgroep
  Plaats:                            Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, Woerden
  Tijd:                                15.00 - 17.00 uur
  Aanmelden                     niet nodig

  Het kerkcafé gaat uit van de PKN-kerken van Woerden en de R.K. Bonaventurakerk.  Het is een plek voor ontmoeting, gezelligheid, een spelletje en/of een goed gesprek. U bent van harte welkom. We sluiten de middag af met een kort moment van bezinning in de kerkzaal.

  Data:                              elke eerste dinsdag van de maand
  Leiding:                          Toos Bres, Jan Reinders en Chris van Wijck
  Plaats:                            Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, Woerden
  Tijd:                                10.00 – 11.30 uur
  Aanmelden:                    niet nodig

  Een goed gesprek, een kopje koffie of thee en aandacht voor elkaar zijn de ingrediënten voor een zinvolle ontmoeting. Meestal beginnen we met een korte overdenking, waarover we met elkaar in gesprek gaan. Tweemaal per jaar is er een uitgebreide ochtend met een speciaal onderwerp. Informatie bij: Toos Bres 415403, Jan Reinders 418006 of Chris van Wijck 745257.

  Datum: elke woensdagochtend
  Leiding: Nel Appeldoorn, Atie de Koning, Wim Oudijk
  Plaats: Koor Petruskerk
  Tijd: 09.00 – 09.30 uur
  Aanmelden: niet nodig

  Iedere woensdag begint om 9 uur in de Petruskerk een interkerkelijke samenkomst. Daarin wordt gezongen, gebeden, geluisterd naar een schriftlezing, een korte overdenking en naar muziek. Vrijwel alle plaatselijke predikanten en voorgangers werken mee. Na afloop is er de mogelijkheid om bij een kopje koffie/thee samen na te praten in Inloophuis 't Centrum, Hogewoerd 3A.

  Data:                              iedere eerste woensdag van de maand, m.u.v. september en januari; dan is het op 13 september 2017 en 10 januari 2018
  Leiding:                          ds. Maarten Diepenbroek
  Plaats:                            Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden
  Tijd:                                10.00 - 11.30 uur
  Aanmelden:                    niet nodig
  Kosten:                          vrijwillige bijdrage voor de koffie

  Op woensdagmorgen is er markt in het centrum van Woerden. De Lutherse kerk opent die ochtend haar deuren voor ‘Koffie met noten’. Samen liederen zingen in een ongedwongen sfeer. De predikant zorgt voor een aantal liederen passend bij de tijd van het jaar. U kunt ook zelf een lied aandragen dat u graag met ons zingt. Rond 11.30 uur sluiten we de activiteit af. Iedereen is van harte welkom, (muzikale) voorkennis is niet nodig.

   

  Data:                              elke 2e en 4e dinsdag van de maand, in de maanden juli en augustus op de 3dinsdag
  Leiding:                          ds. Hans Berkheij, ds. Joost Schelling, ds. Evert Hoogerwerf
  Plaats:                           Kruiskerk
  Tijd:                               10.00 - 11.30 uur
  Aanmelden:                    niet nodig

  Rond 20-25 ouderen (Hervormd en Gereformeerd) ontmoeten elkaar in een ongedwongen samenzijn. Hier zien zij oude bekenden of leren elkaar daar kennen. U wordt van harte uitgenodigd om zomaar even binnen te lopen en de gezelligheid van deze ochtenden te ervaren.  Contactpersoon: Jan Pool, telefoon 416199, e-mail pool.jan@online.nl

   

  Data:                              In de maanden september t/m mei de 2e en 4e zaterdag van de maand. In de maanden juli en augustus alle zaterdagen en alle woensdagochtenden.
  Leiding:                          Henk de Valk, h.devalk@kpnplanet.nl
  Plaats:                           Petruskerk
  Tijd:                               zaterdag: 11.00 – 16.00 uur
                                        woensdag: 10.00 – 12.00 uur
  Kosten:                          vrijwillige bijdrage

  Ontdek de rijke historie van deze eeuwenoude kerk! Gidsen zijn aanwezig. Van 4 juli tot en met 29 augustus 2018 is er op woensdagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur een marktconcert.

  Data:                              elke zaterdag en zondag
  Tijd:                                zaterdag 18.00 – 20.00
                                         zondag 17.00 – 20.00

  SOKW is te beluisteren via 107.1 FM, 101.9 (kabel). Ziggo-TV kanaal 42 en kanaal 1917, KPN en XS4all kanaal 1456 of 1156, Telfort kanaal 1156 of 3177.
  Ukunt donateur worden van SOKW en informatie krijgen via jongeconstand@gmail.com en www.sokw.nl

  Data:                             zondagmiddagen 10 september, 15 oktober, 26 november 2017 en 21 januari, 4 maart, 22 april en 10 juni 2018
  Leiding:                          commissie pelgrimstochten
  Plaats:                           rond Woerden
  Tijd:                               13.30 – ca. 16.30 uur
  Aanmelden:                    niet nodig

  We nodigen u uit om met ons mee te wandelen in de omgeving van Woerden om samen te genieten van de natuur en elkaar te ontmoeten. We lopen een route van 5 à 7 kilometer vanaf een nader te bepalen ontmoetingsplaats. Vertrektijd en -plaats worden kort voor de betreffende zondag in de kerkbladen aangekondigd.

  Data:                             dinsdagen 26 september en 7 november 2017, 16 januari en 6 maart 2018
  Leiding:                         Ine van Brenk en Diny Wolters
  Plaats:                           Annie M. G. Schmidtweg 14, Woerden
  Tijd:                               19.30 uur
  Aanmelden:                   gewenst

  In een informele sfeer kijken wij (maximaal 14 personen) naar een film met een maatschappelijk thema. Na afloop is er ruimte voor gesprek onder het genot van een drankje. Je deelname staat centraal en niet je deskundigheid. De filmkeuze wordt van tevoren bekend gemaakt in de kerkbladen. Voor informatie: diny.wolters@planet.nl

  Data:                             elke 4e dinsdagmorgen van de maand, te beginnen op 26 september 2017
  Leiding :                         Rineke Kloet, Maud Koningen, Astrid 't Hart
  Plaats:                           Kruiskerk
  Tijd:                               9.15 – 11.30 uur
  Kosten:                          eigen materiaal

  KleurMet een groeiend aantal mensen uit verschillenden kerken komen we al meer dan 10 jaar bij elkaar om te schilderen, te tekenen of een collage te maken over een bijbels onderwerp. Het komend seizoen staan de “Bronnen van ons geloof” centraal. Dit is een interessant gegeven in de bijbel, dat verrassende gezichtspunten kan opleveren.

  Data:                             donderdagen 5 oktober en 23 november 2017 en 25 januari en 22 maart 2018
  Leiding:                          Jan Stouthart
  Plaats:                           Maranathakerk
  Tijd:                               20.00-22.00 uur
  Aanmelden:                    niet nodig
  Kosten:                          collecte

  kerkisraelDe interkerkelijke commissie Kerk en Israël Woerden organiseert in het seizoen 2017-2018 vier thema-avonden. De doelstelling van de commissie is aandacht te vragen voor de relatie die de kerk heeft met het Jodendom, daar waar immers de oorsprong van de Christelijke kerk ligt. Voor de thema-avonden worden diverse sprekers uitgenodigd. Het thema is dit jaar: toekomstverwachting. 

  Data:                              dinsdagen 24 oktober en 21 november 2017 en 16 januari, 20 februari, 20 maart en 17 april 2018
  Leiding:                          ds. Gerrit Schouten
  Plaats:                            Maranathakerk
  Tijd:                                14.30 – 17.00 uur
  Aanmelden:                    niet nodig
  Kosten:                          vrijwillige bijdrage voor de onkosten

  Jaren geleden zond de NCRV de filmserie “De Bijbel” uit. Films over Abraham, Jakob, Jozef, Mozes, David, Paulus e.a. Films die de Bijbel nauwgezet volgen en soms een verrassend nieuw licht werpen op de Bijbelverhalen. We gaan ze opnieuw bekijken en bespreken na afloop wat ons is opgevallen. Halverwege de film houden we een korte pauze.

  Data:                              vrijdagen 3 november, 22 december 2017 en 9 maart 2018
  Leiding:                          Henk de Valk, h.devalk@kpnplanet.nl
  Plaats:                            Petruskerk
  Tijd:                                19.00 – 22.00 uur
  Kosten:                          gift

  Een kaarsje branden in de Petruskerk. Genieten van de stilte of van de muziek. Flexibele in- en uitloop vanaf 19.00 uur.

  Ga naar boven
  JSN Boot template designed by JoomlaShine.com