Data:               woensdagen 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 2019 en 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei 2020

Leiding:           ds. Maarten Diepenbroek

Plaats:             Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

Tijd:                 10.00-11.30 uur

Aanmelden:     aanbevolen via: ds.lutherswoerden@gmail.com of

                        activiteitenlutherswoerden@gmail.com

Kosten:            vrijwillige bijdrage voor de koffie

Op woensdagmorgen is er markt in het centrum van Woerden. De Lutherse kerk opent die ochtend haar deuren voor ‘Koffie met noten’. Samen liederen zingen in een ongedwongen sfeer. De predikant zorgt voor een aantal liederen passend bij de tijd van het jaar. U kunt ook zelf een lied aandragen dat u graag met ons zingt. Rond 11.30 uur sluiten we de activiteit af. Iedereen is van harte welkom, (muzikale) voorkennis is niet nodig.p4 1

Data:                  woensdagen 11 september, 20 november 2019 en 15 januari, 18 maart, 10 juni 2020

Leiding:             ds. Joost Schelling en pastor Janneke Stam

Plaats:               diverse kerken in Woerden en omgeving

Tijd:                   20.00-20.45 uur

Kosten:              geen

Taizé-vieringen kenmerken zich door een eenvoud van vieren. We zitten rondom het kruis en bij iconen, zingen, bidden en zijn stil. Een rustpunt in het drukke bestaan. Een moment om tot God te komen. Of een uitgelezen kans om de liederen uit Taizé te zingen. Taizé is een Frans klooster waar jaarlijks tienduizenden jongeren verblijven. In deze vieringen proeven we iets van die sfeer en spiritualiteit. Voor jongeren zal er in 2020 ook weer een reis naar Taizé georganiseerd worden.

Datum:                 vanaf maandag 16 september 2019 wekelijks

Leiding:               contactpersoon: Karin Timmerman

Plaats:                 Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

Tijd:                     15.30 uur

Aanmelden:         bij Karin Timmerman via kerkelijkwerker@lutherswoerden.nl

Kosten:                € 25,-- per seizoen, daarvoor krijg je onder andere kinderversie Liedboek

p6 1

Datum:                maandag 23 september 2019 eerste ontmoeting

Leiding:               Karin Timmerman

Plaats:                 Lutherse Kerk

Tijd:                     20.00-21.30 uur

Aanmelden:         noodzakelijk bij kerkelijkwerker@lutherswoerden.nl

Kosten:                aanschaf boek

Een gesprekskring voor twintigers/dertigers/veertigers.

"Breekbaar halleluja” van Jan Martijn Abrahamse is een inspirerend boek over de pelgrimspsalmen.

Psalm 120 tot en met psalm 134 zijn liederen voor mensen die op de een of andere manier onderweg zijn. Ze verwoorden alle menselijke emoties, en vertellen verhalen over o.a. hoop (psalm 122), vreugde (psalm 126), teleurstelling (psalm 131) en vriendschap (psalm 133). Op een diepgaande, toegankelijke manier toont de auteur de actualiteit van deze eeuwenoude teksten.

Graag aanmelden voor de startavond, daarna overleg over het vervolg.

Data:                    elke 4e dinsdagmorgen van de maand, te beginnen op 24 september 2019

Leiding:               Maud Koningen, Astrid ‘t Hart en Rineke Kloet.

Plaats:                 Kruiskerk, Mesdagplein 4, Woerden.

Tijd:                     9.15–11.30 uur.

Aanmelden:         aanbevolen via maud.k@ziggo.nl, aejnoordzij@casema.nl, r.kloet@ziggo.nl

Kosten:                eigen materiaal

p6 3

Datum:           In de maanden september t/m mei de 2e en 4e zaterdag van de maand.
In de maanden juni, juli en augustus alle zaterdagen. In de maanden juni, juli en augustus ook de woensdagochtenden met aansluitend een marktconcert in de maanden juli en augustus.

Leiding:           Henk de Valk, h.devalk@kpnplanet

Plaats:             Petruskerk, Kerkplein 5, Woerden

Tijd:                 zaterdag: 11.00–16.00 uur

                        woensdag: 10.00–12.00 uur

Kosten:            vrijwillige bijdrage

Ontdek de rijke historie van deze eeuwenoude kerk! Gidsen zijn aanwezig.

p8 3

Datum:                 elke donderdag

Leiding:                kerkelijke voorgangers

Plaats:                  Buurtcentrum De Plint, Jozef Israëlslaan 20, Woerden

Tijd:                      10.30-11.30 inloopspreekuur

Kosten:                 geen

Elke week is er gelegenheid binnen te lopen in het buurtcentrum De Plint.

p8 4

Data:                     woensdagen 2 oktober, 6 november, 4 december 2019 en 8 januari 2020

Leiding:                 Antoinette van Gurp

Plaats:                  parochiezaal Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden

Tijd:                      19.45–21.15 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur voor koffie/thee.

Aanmelden:           noodzakelijk bij Roodenburg.j@worldonline of tel.nr. 0348-420089/06-14267758

Kosten:                 € 50,-- p.p. (bij 6 deelnemers)

Van Oudsher is ook in het Christendom op verschillende manieren gemediteerd. Meditatie geeft rust, aandacht bij het lichaam en het hier en nu en je leert om je hart te openen voor de krachten uit de hemelen en de aarde. Er ontstaat als het ware een ‘ruimte’ voor nieuwe waarnemingen en ervaringen.

p10 2

Data:                    vrijdagen 4 oktober, 8 november, 13 december 2019 en

                             17 januari, 14 februari, 13 maart, 10 april 2020

Leiding:                pastor Janneke Stam en Hans Roodenburg

Plaats:                  Parochiezaal Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden

Tijd:                     14.00-16.00 uur

Aanmelden:          noodzakelijk bij secr@parochiepaxchristi.nl

Kosten:                het boek kost € 36,50

Dit net verschenen boek beschrijft wat het betekent om een Persoon te zijn zoals dit vanuit de zijnsleer (ontologie) van de vroege kerk al beleefd werd.

Data:                    dinsdagen 8 oktober, 19 november 2019 en 28 januari, 10 maart 2020

Leiding:               Ine van Brenk en Diny Wolters

Plaats:                 Annie M.G. Schmidtweg 14, Woerden

Tijd:                     19.30 uur

Aanmelden:         gewenst bij diny.wolters@planet.nl

In een informele sfeer kijken wij (maximaal 14 personen) naar een film met een maatschappelijk thema. Na afloop is er ruimte voor gesprek onder het genot van een drankje. Je deelname staat centraal en niet je deskundigheid. De filmkeuze wordt van tevoren bekend gemaakt in de kerkbladen.

Voor informatie: diny.wolters@planet.nl

Data:                  dinsdagen 8 oktober, 5 november, 10 december 2019 en

                          14 januari, 11 februari, 10 maart 2020

Leiding:             ds. Joost Schelling

Plaats:               8 oktober: Kruiskerk, Mesdagplein 4, Woerden

                          5 november: Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, Woerden

                          10 december: Kruiskerk

                          14 januari: Opstandingskerk

                          11 februari: Kruiskerk

                          10 maart: Opstandingskerk

Tijd:                   19.45–21.30 uur

Aanmelden:       aanbevolen bij dsjoostschelling@pknwoerden.nl

Kosten:              geen

p14 1

Data:                    9 oktober, 7 november, 18 december 2019; data 2020 worden verder afgesproken

Leiding:               pastor T. van Zaal

Plaats:                 Parochiezaal Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden

Tijd:                     20.00-22.00 uur

Aanmelden:         aanbevolen bij secr@parochiepaxchristi.nl

Kosten:                geen

Aan het begin van Christendom en Kerk staat naast de apostelen ook de opvallende persoon van Paulus van Tarsus. Eerst was hij een ijveraar voor de Joodse tradities. Na een plotselinge roeping werd hij verkondiger van Christus en van het evangelie. Hij heeft veel gemeenschappen gesticht, waar hij naderhand contact mee hield door middel van brieven. Het komend jaar willen we een van die brieven, de eerste aan de Korinthiërs, samen gaan lezen.

Data:                    zondagen 13 oktober 2019, 16 februari en 7 juni 2020

Leiding:               groep vrijwilligers;

                            kernteam: ds. Joost Schelling, Anneke van der Zaag en Yvonne Vergeer

Plaats:                 Kruiskerk, 1 keer per jaar op locatie ergens anders

Tijd:                     15.30-18.00 uur

Aanmelden:         kliederkerk@pknwoerden.nl

Kosten:                vrijwillige bijdrage

Kliederkerk Woerden wil laagdrempelige ontmoetingen voor alle leeftijden rondom een Bijbelverhaal organiseren. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn de vaste onderdelen van Kliederkerk. Bij deze activiteit zijn nadrukkelijk kinderen samen met hun ouder(s)/opvoeder(s) of opa/oma uitgenodigd.

Data:                    zondagen 13 oktober 2019 en 1 maart 2020

Leiding:               Jeroen de Haan, ds. Maarten Diepenbroek m.m.v. de cantorij

Plaats:                 Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

Tijd:                     15.00 uur

Kosten:                collecte bij uitgang

Een Choral Evensong is een avondgebed in de stijl van de Anglicaanse kerk.

p16 1 In kathedralen en kerken wordt deze viering in de late middag of avond gehouden. Een groot deel van de dienst is gezongen, wat de dienst een bijzonder karakter geeft. De vorm is al eeuwenlang dezelfde en afkomstig uit het Book of Common Prayer. De cantorij zingt de Psalm en enkele koorwerken. Samen zingen we een aantal prachtige (Engelse) hymnes.

Data:                    vrijdagen 1 november, 20 december 2019 en 6 maart 2020

Leiding:               Henk de Valk, h.devalk@kpnplanet.nl

Plaats:                 Petruskerk, Kerkplein 5, Woerden

Tijd:                     19.00–22.00 uur

Kosten:                gift

Een kaarsje branden. Stilte & live muziek.

Flexibele in- en uitloop vanaf 19.00 uur.

p16 3

Datum:                 woensdag 6 november 2019

Leiding:               missionair netwerk van de Raad van Kerken Woerden

Plaats:                 Het Baken, Beneluxlaan 3, Woerden

Tijd:                     20.00 uur

Kosten:                geen

Een kerk die verbindend en gastvrij aanwezig is in de samenleving.

Tijdens deze bijeenkomst deelt wethouder Tymon de Weger zijn visie met ons over spiritualiteit in de moderne samenleving en de rol van de kerken daarin. In het bijzonder in Woerden.

Ds. Hans Berkheij verzorgt een reflectie vanuit zijn jarenlange ervaring als predikant in Woerden.

Hoe dragen de kerken hun missie uit? Wat betekent het rapport van het SCP God in Nederland, waarin staat dat het aantal christenen afneemt, maar nieuwe groepen opstaan? Wat kunnen we leren van bloeiende huisgemeenten in Utrecht en van pioniersplekken, zoals Het Baken?

Datum:                 donderdag 7 november 2019

Leiding:               Bernard Drost, directeur Ferm Werk Woerden

Plaats:                 Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

Tijd:                     18.30–19.30 uur

Aanmelden:         noodzakelijk voor de maaltijd via activiteitenlutherswoerden@gmail.com

Kosten:                vrijwillige bijdrage voor de maaltijd

Iedere dag rekenen er mensen op Ferm Werk en wij willen voor hun een (tijdelijke) steun zijn in de weg naar een grotere mate van zelfredzaamheid. Dit vraagt een hoge mate van zelfbewustzijn en vertrouwen en reflectie van alle collega's. Hoe we dat doen en waar we mee te maken krijgen, daar vertelt dhr. Drost graag over. Ook waarom we voor deze waardevolle en een tikkeltje eigenwijze manier kiezen. Zijn levenslessen zijn daarbij een belangrijk kompas. Ten diepste gaat het erom dat we waarde willen en kunnen toevoegen aan inwoners die op ons rekenen.

Datum:                 vrijdag 8 november 2019

Leiding:               Kookdominee Han Wilmink

Plaats:                 keuken van het Kalsbeekcollege, locatie Bredius,

                            Burg. H.G. van Kempensingel 23, Woerden

Tijd:                     15.30 – 18.30 uur

Kosten:                € 30,-- per persoon, inclusief genieten van zelf bereide diner.

Aanmelden:           noodzakelijk via rvkwoerden@gmail.com (uiterlijk 19 oktober 2019)

                            aan de workshop kunnen 20 personen deelnemen

Datum:                 vrijdag 8 november 2019

Leiding:               Kookdominee Han Wilmink

Plaats:                 restaurant van het Kalsbeekcollege, locatie Bredius,

                            Burg. H.G. van Kempensingel 23, Woerden

Tijd:                     ontvangst om 18.30 uur

Kosten:                € 25,-- per persoon, inclusief het wijnarrangement

Aanmelden:           noodzakelijk via rvkwoerden@gmail.com (uiterlijk 19 oktober 2019)

                            aan het diner kunnen 50 personen deelnemen.

p18 1

Datum:                zaterdag 9 november 2019

Leiding:               een initiatief van de Protestantse Kerken in Woerden en de Parochie Pax Christi

Plaats:                startlocatie Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

Tijd:                    om 17.00 uur is er kinderviering, daarna worden er pannenkoeken gegeten en gaan we naar buiten met onze lampionnen

Kosten:               geen

Op 11 november is het de naamdag van Sint Maarten. Dat is een feest van licht als het buiten donker wordt. Het feest van Sint Maarten is genoemd naar Martinus van Tours, geboren in Rome in de 4e eeuw. Hij werd soldaat en ging naar Gallië. Toen hij bij de stadspoort een bedelaar zag liggen, gaf hij hem de helft van zijn mantel. Zo deelde hij warmte en liefde. Later werd Maarten bisschop.p18 2

Datum:                 vrijdag 15 november 2019

Leiding:                Arie Kuiper en Henk Ton

Plaats:                  Sporthal Milandhof te Zegveld

Tijd:                      19.45 uur

Aanmelden:           noodzakelijk bij henkton@hetnet.nl

Kosten:                 sponsoring en/of verloting

Heerlijk een avond sporten. Het is toch fantastisch om als jeugdclub, CJV, wijkteam, kerkenraad, catecheseteam, werkgroep of als (kerk)vriendenclub te volleyballen? Je bent ook als supporter van harte welkom om de sporters aan te moedigen.

Datum:                maandag 18 november 2019

Leiding:               Ruud van der Herberg en ds. Joost Schelling

Plaats:                 Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, Woerden

Tijd:                    19.45–21.45 uur

Aanmelden:         aanbevolen bij dsjoostschelling@pknwoerden.nl

Kosten:               geen

Wie je op straat vraagt naar de kerk, die zal zoeken naar een gebouw, liefst met een karakteristieke torenspits als vingerwijzing naar de hemel. p20 1Toch is de kerk veel meer dan het gebouw, maar… we hebben deze gebouwen wel.

Datum:                 woensdag 20 november 2019

Leiding:                dr. Tjaard Barnard

Plaats:                  Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

Tijd:                      20.00 uur

Kosten:                 geen

Dr. Tjaard Barnard, p20 2remonstrants predikant te Rotterdam en gepromoveerd in de kerkgeschiedenis, zal een lezing houden getiteld: De godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621).

Datum:                donderdag 21 november 2019

Leiding:               pastor T. van Zaal en pastor J. Stam

Plaats:                 Parochiezaal Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden

Tijd:                    19.30-21.30 uur

Aanmelden:         aanbevolen bij secr@parochiepaxchristi.nl

Kosten:               geen

Het nieuwe liturgische jaar in de Bonaventurakerk, het zogenaamde A-jaar (2019-2020), begint op zondag 1 december met de 1ste zondag van de Advent.
Op zon- en feestdagen in dit jaar is het evangelie volgens Mattheüs het uitgangspunt voor verkondiging en overweging. In deze bijeenkomst worden de bijzondere kenmerken van dit evangelie uitgelegd.

Datum:                  woensdag 27 november 2019

Leiding:                 Jos van Hulsen

Plaats:                  Parochiezaal, Rijnstraat 58, Woerden

Tijd:                      19.30 uur

Aanmelden:           noodzakelijk bij zininfilm@gmail.com

Kosten:                 € 5,--

Deze film speelt in de jaren van de Koude Oorlog, de jaren vijftig.

Muzikant Wiktor, leider van een folkloregroep, ontdekt de vrijgevochten zangeres Zula en valt als een blok voor haar. Zo begint een langdurige romance; de twee voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar lijken voortdurend op de vlucht tussen oost en west. Oogstrelende beelden, authentieke muziek en sublieme hoofdrolspelers raken het hart.

Datum:                 donderdag 28 november 2019

Leiding:               voorzitter werkgroep

Plaats:                 Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden

Tijd:                     20.00 uur

Kosten:                collecte bij de uitgang

p22 1

Bart Wallet: “Morrel niet aan de onopgeefbare verbondenheid”.

Hoe ga je om met een (Joodse) minderheidstraditie in deze tijd?

Datum:                 zondag 8 december 2019

Leiding:               Jeroen de Haan, orgel
                            Woerdens Kamerkoor o.l.v. Geerten van de Wetering
                            ds. Maarten Diepenbroek, liturg

Plaats:                 Bonaventurakerk, Rijnstraat, Woerden

Tijd:                     18.30 uur

Kosten:                vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten 

Eric Milner-White was tijdens de Eerste Wereldoorlog aalmoezenier aan het front. Na de oorlog zocht hij naar een toegankelijke kerkdienst met veel ruimte voor muziek. Op kerstavond 1918 werd voor het eerst het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ uitgevoerd door het Kings College in Cambridge. Inmiddels is het een niet meer weg te denken traditie. Maar niet alleen op kerstavond kan deze bijzondere liturgie gevierd worden, ook in de Adventstijd en zo gaan we het deze keer in Woerden ook doen. Het wordt dus een ‘Advent Festival of Lessons and Carols’. Naast prachtige koormuziek zullen we mooie Adventsliederen zingen, om zo de verwachting levend te houden op wat komen gaat.

Datum:                 zondag 15 december 2019

Leiding:                Piet de Koning

Plaats:                  Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, Woerden

Tijd:                     15.30–16.30 uur

Kosten:                collecte

Samen met de Herman Singers en organist Erick Versloot zingen we bekende en nieuwe kerstliederen. Elk jaar een uur om naar uit te kijken. Zeker dit jaar. De Herman Singers stoppen met hun optredens en het uur in de Opstandingskerk is hun afscheid van Woerden.

Wij zingen samen, begeleid door Erick of Martijn op het orgel en de vleugel. De vier Herman Singers zingen zonder begeleiding in close-harmony.

Datum:                  donderdag 19 december 2019

Leiding:                 Jos van Hulsen

Plaats:                  Parochiezaal, Rijnstraat 58, Woerden

Tijd:                      19.30 uur

Aanmelden:           noodzakelijk bij zininfilm@gmail.com

Kosten:                 € 5,--

p22 2

Datum:                 vrijdag 20 december 2019

Leiding:               een initiatief van de Protestantse Kerken in Woerden en de Parochie Pax Christi

Plaats:                 stadscentrum van Woerden; de startlocatie wordt nog bekend gemaakt

Tijd:                     er kan tussen 18.00 en 20.00 uur gestart worden

Kosten:                deelname is gratis

Op 20 december wordt voor de derde maal in de binnenstad van Woerden het kerstverhaal tot leven gebracht. Op verschillende plaatsen in het centrum wordt een deel van het kerstevangelie nagespeeld en wordt de verbinding met de actualiteit gelegd. Een mooie gelegenheid om samen met je buren, familie, klasgenoten en vrienden het kerstverhaal te beleven. Kinderen mogen een lampion meenemen.

Meer informatie is te vinden op www.kerstwandeltheaterwoerden.nl of op de facebookpagina.

Datum:                 wordt later gepubliceerd in de kerkelijke media

Leiding:               pastor T. van Zaal, in samenwerking met Raad van Kerken Woerden

Plaats:                 Woerden

Tijd:                     nader vast te stellen

Kosten:                geen

p24 1Het Christendom is in ons land begonnen tegen het einde van de zevende eeuw door missionarissen uit Engeland. Willibrord en Bonifatius zijn de bekendste van hen.

Datum:                donderdag 9 januari 2020

Leiding:               dr. Willien van Wieringen, neerlandicus, theologe,

                            docente Oud Testament en Hebreeuws

Plaats:                 Parochiezaal Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden

Tijd:                     19:30 uur

Aanmelden:         secr@parochiepaxchristi.nl

Kosten                 geen

 

Op deze avond worden de grove lijnen van de geschiedenis van het ontstaan van de bijbel aan de hand van een waarheidsconcept besproken: het is misschien niet (zo) gebeurd, maar het is wel waar.

p24 2

Datum:                donderdag 16 januari 2020

Leiding:               Thomas Borggrefe

Plaats:                 Kruiskerk, Mesdagplein 4, Woerden

Tijd:                     20.00 uur

Kosten:                de voorstelling wordt mogelijk gemaakt door de Sint Franciscus Stichting Woerden

Helderman is een toneelstuk van Thomas Borggrefe. Naast theatermaker is hij parttime geestelijk verzorger in de ouderenzorg.p24 3

Data:                   vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2020
                                   vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2020

Leiding:               Nel Griffioen

Plaats:                 diverse adressen in Woerden

Tijd:                    plm 17.30 uur

Aanmelden:         noodzakelijk bij smitanneke134@gmail.com

Kosten:               € 7,50 (gedeeltelijk voor een goed doel)

Ontmoeten, luisteren, spiegelen, voorgerecht, proeven, ruiken, hoofdgerecht, genieten, tafelgenoten, toetje, horen, stamppot, samen, verbinden, koffie, bekenden, borrel, onbekenden.
Een aantal gemeenteleden bieden hun huis aan voor maximaal 8 personen om daar te komen eten.

Datum:                 zondag 19 t/m zondag 26 januari 2020

Leiding:                Peter Versloot

Plaats:                  verspreid door Woerden

Tijd:                     wisselt

Kosten:                geen

De landelijke 'Week van Gebed (voor de eenheid van christenen)' is van 19 t/m 26 januari 2020.

p26 1

Datum:                 donderdag 23 januari 2020

Leiding:               voorzitter werkgroep

Plaats:                 Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden

Tijd:                     20.00 uur

Kosten:                collecte bij de uitgang

p26 2Al 25 jaar is rabbijn Menno ten Brink ‘het gezicht’ van liberaal Joods Amsterdam. In december 2018 ontving Ten Brink een hoge onderscheiding van de stad Amsterdam vanwege zijn vele verdiensten. “Een mens die onbevooroordeeld in het leven staat, de nuance zoekt en het menselijk tekort op milde wijze aanvaardt…”.

Datum:                 vrijdagmiddg 24 jauari tot zondagmiddag 26 januari 2020

Leiding:               Janneke Stam, Imca Scholte, Jan Uittenbroek

Plaats:                 Abdij Koningsoord, gelegen tussen Oosterbeek en Arnhem

Aanmelden:         noodzakelijk; aanmelden en meer informatie aanvragen kan tot eind september 2019 via: uittenbroek@hotmail.com

Kosten:                rond € 120,--; maximaal aantal deelnemers: 16

p26 3

Data:                     29 januari, 20 februari, 25 maart, 16 april, 27 mei en 25 juni 2020

Leiding:                 Jos van Hulsen

Plaats:                  Parochiezaal, Rijnstraat 58, Woerden

Tijd:                      19.30 uur

Aanmelden:           noodzakelijk bij zininfilm@gmail.com

Kosten:                 € 5,--

De titels van de films die in 2020 vertoond worden, worden later bekend gemaakt.

Data:                    woensdagen 12 februari, 25 maart en 29 april 2020

Leiding:                ds. Maarten Diepenbroek

Plaats:                  Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

Tijd:                     20.00 uur

Kosten:                vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten

Johann Sebastian Bach wordt door sommigen wel de vijfde evangelist genoemd. Voor velen staat het beluisteren van zijn muziek gelijk aan een religieuze ervaring. Maar wat maakt zijn werken nu zo bijzonder? Bach schreef zijn cantates in de context van de (lutherse) liturgie. In deze serie leerhuisavonden gaan we daar nader op in. We beluisteren de cantates gedetailleerd en staan stil bij de manier waarop Bach de teksten muzikaal uitbeeldt.

Iedereen is van harte welkom, ook wie niet (zo) vertrouwd is met de wereld van de Bachcantates.

Datum:                 woensdag 12 februari 2020

Leiding :               Marieke de Goede, projectleider Samen dementievriendelijk (Alzheimer Nederland)

Plaats:                  Kruiskerk, Mesdagplein 4, Woerden

Tijd:                     20.00

Kosten:                collecte

 p28 1

Datum:                zondagmiddag 16 februari 2020 

Leiding:               Ariadne Rook

Plaats:                 Luther Museum in Amsterdam

Tijd:                     vertrektijd wordt nog bekend gemaakt na aanmelding

Aanmelden:         noodzakelijk via: activiteitenlutherswoerden@gmail.com

Kosten:                entree museum + reiskosten

In juni 2019 is het Luther Museum Amsterdam geopend.

p28 2

Datum:                 woensdag 19 februari 2020

Leiding:                Michel Koekkoek en Imca Scholte

Plaats:                  ’t Arendsnest van de Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, Woerden

Tijd:                     20.00–21.30 uur

Aanmelden:          aanbevolen bij michelkoekkoek@gmail.com

Kosten:                geen

Vroeger ging je als kind vanzelfsprekend mee naar de kerk. Die tijd is voorbij, we geven onze kinderen op allerlei gebieden meer keuzes. Tieners raken vaak gedemotiveerd om mee te gaan naar de kerk, omdat de kerkdienst niet (altijd) aansluit bij hun belevingswereld. Een aantal ouders ziet echter een meerwaarde in het doorgeven van het geloof, maar hoe doe je dat?
Op deze avond willen we u een aantal handvatten geven, maar ook met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast zal een aantal jongeren vertellen hoe zij het geloof beleven, waarbij de één overtuigender is dan de ander.
Kortom: deze avond is voor ouders en geïnteresseerden die tips willen over hoe je als ouders het geloof doorgeeft aan tieners anno 2020.
Meer info: jongwoerden.nl/geloofsopvoeding

Datum:                start Aswoensdag 26 februari 2020 t/m Stille Zaterdag 11 april 2020

Leiding:               pastor Huub Spaan

Plaats:                 diverse startplaatsen, dit wordt bekend gemaakt begin 2020

Tijd:                     9.00 uur

Kosten:                geen

We zijn weer bijeen, aan het begin van deze veertigdagentijd.
Een periode van bezinning en verbondenheid,
Van gebed en een goed gesprek
Tot koffie op elke ontmoetingsplek.

p30 1

Datum:                donderdag 5 maart 2020

Leiding:               dr. Willien van Wieringen, neerlandicus, theologe

Plaats:                 Parochiezaal Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden

Tijd:                     19.30 uur

Aanmelden:         secr@parochiepaxchristi.nl

Kosten:                geen

 p30 2

Willien heeft als aandachtsgebied vrouwen in het Oude Testament. Ze is gepromoveerd op “Delila en de anderen”. Deze avond zal ze via de genealogie van Jezus (Mattheüs 1) ingaan op enkele vrouwen in de Bijbel en zodoende ook ingaan op de theologische lijn van kaft tot kaft.

Datum:                 woensdag 11 maart 2020

Leiding:                dhr. J. Maasen, stafmedewerker dienen Bisdom Rotterdam; pastor J. Stam

Plaats:                  Parochiezaal Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden

Tijd:                     20.00 uur

Aanmelden:          secr@parochiepaxchristi.nl

Kosten:                vrijwillige bijdrage

Deze avond gaat over onze relatie als Christen met de aarde en de natuur.

Paus Franciscus schreef daar een inspirerende brief over 'Laudato Si'.

p30 3a

Datum:                 woensdag 11 maart 2020

Leiding:                Elly en Chris van Iersel

Plaats:                  Kruiskerk, Mesdagplein 4, Woerden

Tijd:                     20.00-22.00 uur

Kosten:                geen

Het wonder van de honingbij in vogelvlucht

Al meer dan vijfendertig jaar is Chris van Iersel gefascineerd door het houden van honingbijen.p30 3

Datum:                 woensdag 18 maart 2020

Leiding:               ds. Aart Mak uit Haarlem

Plaats:                 Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

Tijd:                     20.00 uur

Kosten:                collecte

In deze eeuw is er toenemende aandacht voor levenswijsheid en levenskunst. Uitgesproken religieuze veronderstellingen spelen daar niet zo’n rol bij, het is eerder om mensen van verschillende overtuigingen met elkaar te verbinden in wat algemeen als wijs, voorzichtig en voorkomend wordt gezien. Toch heeft een godsdienst als het christendom wel degelijk invloed. Vandaar de titel van deze avond over levenskunst als ‘de kunst om het andere te aanvaarden en je met de ander te verbinden’.

Datum:                 donderdag 19 maart 2020

Leiding:                voorzitter werkgroep

Plaats:                  Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden

Tijd:                     20.00 uur

Kosten:                collecte bij de uitgang

Sinds 2008 is Marianne van Praag actief als rabbijn. p32 1Vanaf 2012 als voorganger van de Joods Liberale Gemeente Den Haag.
Zij haakt aan bij de filosoof Levinas: “God is in de ogen van de ander.…. Ook ik heb geen pasklare oplossingen voor al het leed…”.

Datum:                 dinsdag 21 april 2020

Leiding:               Joods rabbijn

                            Comité 4 mei

Plaats:                 Pr. Bernhardlaan, Woerden

Tijd:                     ca. 19.30 uur

Tijdens deze dag – Jom Hasjoa – worden de Joodse slachtoffers tijdens de 2e wereldoorlog herdacht. Dit kan in Woerden bij het monument ter nagedachtenis aan de familie Izaks.p32 2

Datum:                 21 mei t/m 1 juni 2020 (van hemelvaart t/m pinksteren)

Opzet:                  een landelijk initiatief sinds 2006! Thema voor 2020 is: ‘In vuur en vlam’.

                            Het vindt plaats in samenwerking met een groot aantal kerken en organisaties binnen de regio van het Groene Hart.

Plaats:                  in Woerden: Lutherse kerk en kapel Weddesteyn

Tijd:                     kerk open op 21, 23 en 31 mei en 1 juni van 13.00-17.00 uur

                             (de kunstenaar zal af en toe aanwezig zijn)

                            zondagmiddag 31 mei (pinksteren) om 15.00 uur een concert door cantor-organist Jeroen de Haan rond het thema ‘In vuur en vlam’

Kosten:                geen

p32 3

Datum:            een maandagavond in juni 2020

Leiding:           Henk de Valk

Plaats:             Kalsbeek, locatie Bredius, Woerden

Tijd:                 20.00 uur

Aanmelden:     noodzakelijk bij h.devalk@kpnplanet.nl

Kosten:            € 6 voor de deelname en € 6 voor het T-shirt

 

p34 1

Datum:                vrijdag 12 op zaterdag 13 juni 2020

Leiding :              Truus Schaddelee, Albert Nap, Peter Versloot

Plaats:                 Kruiskerk, Mesdagplein 4, Woerden

Tijd:                     20.00–02.00 uur

Kosten:                geen

Deze avond en nacht staan we stil bij (en worden we stil van) de verhalen van medegelovigen die niet vrij zijn om te geloven in de Here Jezus.

p34 2a

Datum:                in de periode 12-19 juli 2020

Leiding:               ds. Joost Schelling en pastor Janneke Stam

Plaats:                 Taizé, Frankrijk

Aanmelden:         noodzakelijk via dsjoostschelling@pknwoerden.nl; j.stam@parochiepaxchristi.nl 

                            graag aanmelden vóór 1 juni 2020

Kosten:                richtprijs is € 275,-- p.p.

Taizé is een Frans oecumenisch jongerenklooster waar jaarlijks tienduizenden jongeren verblijven. Zij komen daar vanuit heel Europa naar toe om samen te zijn en dichter bij God en zichzelf te komen. Ook willen ze daar proeven van de bijzondere sfeer en spiritualiteit die in Taizé hangt. Voor jongeren (16-35 jaar) zal er in 2020 ook weer een reis naar Taizé georganiseerd worden. Dit jaar zal ook Twintigers Woerden actief bij deze reis betrokken gaan worden. Tijdens de verschillende Taizé-vieringen in Woerden zal er ook meer informatie over deze reis worden gegeven.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com