Bijzondere diensten

Overzicht bijzondere vieringen waarbij meerdere kerkgenootschappen in Woerden betrokken zijn

Iedere woensdagochtend is er om 9:00 uur een Morgengebed. In het Morgengebed gaan vertegenwoordigers voor van Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente. De werkgroep die dit Morgengebed organiseert bestaat uit:

Nel Appeldoorn          namens de Hervormde Gemeente wijk Noord

Atie de Koning-Bos    namens de Gereformeerde Kerk wijk Oost (coördinator, 416753)

Wim Oudijk                namens de Hervormde Gemeente wijk Noord

Joke Sneep                namens de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

In de ontmoetingsruimte van de Lange Wiek wordt twee keer per maand een morgengebed gehouden op vrijdagmorgen vanaf 9.45 uur. De Rooms-Katholieke parochie verzorgt het morgengebed op iedere eerste vrijdagmorgen van de maand; de PKN-kerken verzorgen het morgengebed iedere derde vrijdagmorgen van de maand. De kerstviering in december is een gezamenlijke, oecumenische dienst. Contactpersoon voor de PKN-kerken is Joke Sneep (430079). 

 

Het Protestants Jeugd Overleg organiseert in Het Arendsnest (Opstandingskerk) op de derde zondag van elke maand (uitgezonderd juli, augustus en september) de Tienerkerk voor tieners van 12-16 jaar.

Het Protestants Jeugd Overleg organiseert in Het Baken op de laatste zondag van elke maand (uitgezonderd juli, augustus en december) en op kerstavond de ZIN!-diensten voor jongeren van 17-25 jaar.

De eerste zondag van de maand worden er in de kapel van Zuwe Zorgcentrum Woerden, Utrechtsestraatweg 50, kerkdiensten voor doven gehouden. Deze diensten beginnen om 11.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. Coördinatie van dit werk gebeurt door de Interkerkelijke commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. Contactpersoon: mw. Petra Beukers, tel. 0348-691792.

Ds F.C. van Dijke is aangesteld als dovenpastor voor deze regio. Telefoonnummer 06-21525780

 

De vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk organiseren gezamenlijk 3 kerstnachtdiensten:

-          Petruskerk

-          Maranathakerk

-          Kruiskerk

De organisatie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraden van de Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk.

Er is meer sprake van een bijeenkomst dan een kerkdienst. Sinds 2003 is besloten toch de kerkenraden te vragen ambtsdragers naar deze diensten af te vaardigen. Elke kerk organiseert dit zelf.

De werkgroep die dit organiseert, bestaat uit:

Willem Hoogerbrugge (namens Hervormde Gemeente wijk Noord; coördinator, 691309)
Allert van Zelst (namens Hervormde Gemeente wijk Centrum)
Louise Heesters
Jeanette Fidder
Marlies Verweij
Francien Zwaneveld
Michel Koekoek (PJO)

(In Woerden houden de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Rooms-Katholieke Parochie eigen kerstnachtdiensten.)

 

(in de Evangelisch-Lutherse Kerk op maandag, dinsdag en woensdag van de Stille Week)

De vespers worden georganiseerd door het Ministerie van predikanten. In elke vesper zijn er twee voorgangers.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag worden de volgende gezamenlijke avonddiensten gehouden:

 - Witte Donderdag: afwisselend Hervormd kerkgebouw en Gereformeerde voorganger dan wel Gereformeerd kerkgebouw en Hervormde voorganger, Heilig Avondmaal 

- Goede Vrijdag: Gereformeerd kerkgebouw, Gereformeerde voorganger, geen Avondmaal

-  Goede Vrijdag: Hervormd kerkgebouw, Hervormde voorganger, Heilig Avondmaal

In de diensten met Heilig Avondmaal zal altijd een Woerdense predikant voorgaan.

(in de Evangelisch-Lutherse Kerk op Stille Zaterdag)

De Paaswake wordt georganiseerd door een comité dat bestaat uit:

vacature (Evangelisch-Lutherse Gemeente)

vacature (Gereformeerde Kerk wijk Oost)

vacature (Gereformeerde Kerk wijk West)

vacature (Hervormde Gemeente wijk Noord)

vacature (Hervormde Gemeente wijk West)

Er zijn twee voorgangers en alle deelnemende kerken roosteren ambtsdragers in.

Het Uur van Lofprijzing is een reguliere PKN-avonddienst, die altijd wordt gehouden in de Kruiskerk. In beginsel gebeurt dit acht keer per jaar op de laatste zondag van de maand (niet in juni, juli, augustus en december).

Coördinator: Pieter ’t Hart (416108)

Een vesperdienst is een reguliere PKN-avonddienst, die altijd wordt gehouden in de Opstandingskerk. In beginsel gebeurt dit vier keer per jaar, niet volgens een vast schema.

Coördinator: Jan Boot (417073)

Een cantatedienst is een reguliere PKN-avonddienst, die altijd wordt gehouden in de Petruskerk. In beginsel gebeurt dit twee keer per jaar, niet volgens een vast schema.

Coördinator: Wiebe Tilstra (411092)

(in de Evangelisch-Lutherse Kerk op vrijdagavond in de veertigdagentijd; zes avonden)

Deze worden georganiseerd door de Raad van Kerken Woerden e.o. en voorbereid door de commissie erediensten* van het Raad. Er is geen voorganger.

Deze wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Woerden binnen het kader van de reeks herdenkingsbijeenkomsten onder regie van de burgerlijke gemeente Woerden. De dienst wordt van 19:00 uur tot 19:20 uur gehouden in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Meeuwenlaan.

Indien 4 mei op een zondag valt, bestaat de mogelijkheid dat een reguliere PKN-avonddienst het karakter krijgt van herdenkingsdienst, zulks in overleg tussen de Raad van Kerken en de PKN.

In september; afwisselend in één van de kerkgebouwen van de aangesloten (wijk)gemeenten. Zie rooster van de Raad van Kerken Woerden e.o. De dienst wordt voorbereid door de commissie erediensten* van de Raad van Kerken.

De andere (wijk)gemeenten worden verzocht een van hun kerkgebouwen die ochtend gesloten te houden.

 

* De commissie erediensten van de Raad van Kerken is als volgt samengesteld:

Igo Corbière                           namens de Rooms-Katholieke Parochie

Victor Lasthuis                       namens de Gereformeerde Kerk wijk Oost

Marianne Kors                       namens de Hervormde Gemeente wijk West

Alien Cnossen                        namens de Hervormde Gemeente wijk Noord

Anna Snijder-van Borselen    namens de Evangelisch-Lutherse Gemeente

In januari, afwisselend in één van de kerkgebouwen van de aangesloten (wijk)gemeenten. Zie rooster van de Raad van Kerken Woerden e.o.

De dienst wordt voorbereid door de commissie erediensten* van de Raad van Kerken. In de dienst gaan twee voorgangers voor, één Rooms-Katholiek en één Protestants. De andere gemeenten wordt gevraagd waar mogelijk dezelfde Orde van Dienst te gebruiken. De andere (wijk)gemeenten wordt verzocht een van hun kerkgebouwen die ochtend gesloten te houden.

Deelnemende scholen: Constantijn, Johan Friso, Margriet, R. de Jager, Wilhelmina, Willem Alexander, Willem van Oranje = 7 scholen.

Schoolcoördinator: de heer Eric van der Wal (R. de Jagerschool).

Kerkelijk coördinator: Truus Lodder (Hervormd) en Aad Kamer (Gereformeerd)

Predikant: in 4 diensten gaat een Hervormde predikant voor en in 2 een Gereformeerde en in 1 een Evangelisch-Lutherse predikant. Diensten op zondagmorgen 1 maal per 2 jaar voor elke school.

In 2006 is een rooster opgesteld dat in principe doorlopend is zonder einddatum.

Om praktische redenen organiseert de Evangelisch-Lutherse Gemeente geen scholendiensten in het eigen kerkgebouw.

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com