‘Wat valt er nu te leren van een oorlog?’ vraagt u zich misschien af. In Winterswijk bestaat een Werkgroep ‘Leren van de oorlog’ die sinds 2004 jaarlijks de leerlingen van de groepen 7 en 8 en de leerlingen van de eerste groepen van het voortgezet onderwijs meeneemt in een onderwijsproject onder die naam. We leren over de oorlog – wat is er gebeurd?  We leren van de oorlog – hoe kon het zover komen en is het te voorkomen? We zeggen toch telkens: ‘Nooit meer!’Leren van de Oorlog LOGO

Het verhaal van de vervolging en wegvoering van de Joodse bevolking heeft een centrale plaats in het project. De geschiedenis van het antisemitisme is een pijnlijke, juist ook voor mensen die zich verbonden voelen met het christendom. Zou Jezus van Nazareth, Joodse jongen, levend in het Derde Rijk, een ster gedragen hebben en vervolgd en vermoord zijn?

Oud Woerdenaar Henk Vis uit Winterswijk vertelt hierover op donderdag 21 maart van 20-22 uur in de Maranathakerk, Molenvlietbrink 10.

Henk is bij het onderwijsproject betrokken en geeft, vanuit de Taakgroep Kerk en Israël van de Protestantse Gemeente Winterswijk, ook les in een bijbelstudiegroep en de Joodse Leerhuizen van Winterswijk en Aalten.

U bent deze avond te gast bij de interkerkelijke commissie Kerk en Israël Woerden, de toegang is gratis.

De interkerkelijk commissie Kerk & Israël Woerden bestaat sinds 1987.

De commissie bestaat uit leden van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en van de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Woerden.

Doelstelling van de commissie is aandacht te vragen voor de relatie die de kerk heeft met het Jodendom, daar waar immers de oorsprong van de Christelijke kerk ligt. De commissie wil door verschillende activiteiten dit bewustzijn levend houden en versterken.

  • De commissie besteedt jaarlijks uitgebreid aandacht aan de 1e zondag in oktober, de zogenaamde Israëlzondag.
  • De commissie belegt jaarlijks enkele thema- en gespreksavonden. Door het uitnodigen van boeiende sprekers worden thema’s belicht die te maken hebben met de relatie kerk – synagoge. In deze avonden wordt veel ruimte geboden voor gedachtewisseling. Deze thema avonden maken - ook - deel uit van het programma van de plaatselijke werkgroep geloof en cultuur.
  • De commissie is betrokken bij het onderhoud van de Joodse begraafplaats in Woerden. Op Monumentendag zijn commissieleden betrokken bij de openstelling van deze bijzonder plaats.
  • De commissie verzorgt regelmatig publicaties in de diverse kerkbladen en overige plaatselijke media en is op afroep beschikbaar om zich te presenteren in de kerken, bijvoorbeeld op startzondag.
  • De commissie is alert op plaatselijke signalen van anti-semitisme en anti-judaïsme en onderneemt waar nodig actie.
  • Commissieleden houden contact met landelijke organen met dezelfde doelstelling, zoals ingesteld door de PKN of de Classis Woerden; ook worden studiedagen en conferenties bezocht.

Verantwoording
Jaarlijks wordt door de commissie een jaarverslag opgesteld en een financieel overzicht; deze worden verstuurd naar de plaatselijke wijkkerkenraden, de Classis Woerden en de Raad van Kerken Woerden

Voor meer informatie:
Dhr. J. Stouthart (Jan), voorzitter, tel. 0348 – 412933

 

 

 

Kerk israel1

 

 

 

De interkerkelijke commissie Kerk en Israël Woerden...

…organiseert ook in het seizoen 2018-2019 weer interessante thema-avonden.
De doelstelling van de commissie is aandacht te vragen voor de relatie die de kerk heeft met het Jodendom, daar waar immers de oorsprong van de
Christelijke kerk ligt. De commissie wil door verschillende activiteiten dit bewustzijn levend houden en versterken. Voor de thema-avonden worden
boeiende sprekers uitgenodigd. We sluiten ons (vaak) aan bij het landelijke jaarthema van Kerk & Israël van de PKN.
In de thema-avonden zijn we steeds gericht op verbreding en verdieping van onze kennis en stimuleren we de dialoog tussen de monotheïstische religies. De
avonden starten om 20.00 uur en vinden meestal plaats in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 te Woerden.
De toegang is gratis, maar in de koffiepauze wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. Of ter ondersteuning van een project dat past bij onze
doelstelling.


Via de plaatselijke en kerkelijke media wordt u verder op de hoogte gehouden van de onderwerpen. We geven u nu alvast de data en sprekers door :


- 11 oktober 2018, ds. Nico van Tellingen uit Rhenen over de Joodse filosoof Martin Buber
- 22 november 2018, mevrouw Evers uit Amersfoort over de rol van de vrouw in het Joodse gezin en de synagoge
- 24 januari 2019, filmavond in samenwerking met de Bonaventurakerk
- 21 maart 2019, Henk Vis uit Winterswijk: hoe vertellen we onze (klein-)kinderen over het Jodendom en de Shoah

Noteert u het in uw agenda? We heten u van harte welkom.

 

kerk israel

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com