De interkerkelijk commissie Kerk & Israël Woerden bestaat sinds 1987.

De commissie bestaat uit leden van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en van de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Woerden.

Doelstelling van de commissie is aandacht te vragen voor de relatie die de kerk heeft met het Jodendom, daar waar immers de oorsprong van de Christelijke kerk ligt. De commissie wil door verschillende activiteiten dit bewustzijn levend houden en versterken.

  • De commissie besteedt jaarlijks uitgebreid aandacht aan de 1e zondag in oktober, de zogenaamde Israëlzondag.
  • De commissie belegt jaarlijks enkele thema- en gespreksavonden. Door het uitnodigen van boeiende sprekers worden thema’s belicht die te maken hebben met de relatie kerk – synagoge. In deze avonden wordt veel ruimte geboden voor gedachtewisseling. Deze thema avonden maken - ook - deel uit van het programma van de plaatselijke werkgroep geloof en cultuur.
  • De commissie is betrokken bij het onderhoud van de Joodse begraafplaats in Woerden. Op Monumentendag zijn commissieleden betrokken bij de openstelling van deze bijzonder plaats.
  • De commissie verzorgt regelmatig publicaties in de diverse kerkbladen en overige plaatselijke media en is op afroep beschikbaar om zich te presenteren in de kerken, bijvoorbeeld op startzondag.
  • De commissie is alert op plaatselijke signalen van anti-semitisme en anti-judaïsme en onderneemt waar nodig actie.
  • Commissieleden houden contact met landelijke organen met dezelfde doelstelling, zoals ingesteld door de PKN of de Classis Woerden; ook worden studiedagen en conferenties bezocht.

Verantwoording
Jaarlijks wordt door de commissie een jaarverslag opgesteld en een financieel overzicht; deze worden verstuurd naar de plaatselijke wijkkerkenraden, de Classis Woerden en de Raad van Kerken Woerden

Voor meer informatie:
Dhr. J. Stouthart (Jan), voorzitter, tel. 0348 – 412933

 

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com