Besluit van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Woerden m.b.t.
verdergaande samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse
Gemeente in Woerden.
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Woerden heeft aan de door haar ingestelde
commissie PKNW2020 de opdracht gegeven om te helpen een visie te ontwikkelen op de toekomst van
de Hervormde gemeente binnen de PKN in Woerden. In lijn met die opdracht is er binnen de
wijkkerkenraden een bezinningstraject begonnen en zijn er gemeenteavonden georganiseerd. De
gemeente is geïnformeerd over de Bijbelse opdracht om de eenheid te zoeken en er zijn waarden
geformuleerd waarlangs deze eenheid gestalte zou kunnen krijgen. Aan de gemeenteleden is de
gelegenheid geboden zich over deze opdracht en waarden uit te spreken, waarvan op grote schaal
gebruik is gemaakt.
Op advies van de commissie heeft de Algemene Kerkenraad in september 2014 een voorgenomen
besluit tot verdergaande samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse
Gemeente in Woerden genomen.
Dit voorgenomen besluit is gepubliceerd in Hervormd Woerden en in de vier wijken op
gemeenteavonden met gemeenteleden en daarna in de wijkkerkenraden besproken.
De commissie heeft de reacties besproken en een advies aan de Algemene Kerkenraad uitgebracht. In
het advies wordt een breed draagvlak geconstateerd om met vertrouwen het gesprek met de andere
Protestantse Kerken in Woerden aan te gaan om te komen tot verdergaande samenwerking.
Op basis van dit advies besluit de Algemene Kerkenraad:
De Hervormde Gemeente wil komen tot een verdergaande samenwerking met de
Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente in Woerden.
De Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente worden hiertoe uitgenodigd,
waarbij als basis, voor wat de Hervormde Gemeente betreft, de volgende waarden gelden
1) We zijn een gemeente die leeft uit Gods genade in Jezus Christus, waarbij Gods Woord
centraal staat.
2) Er is ruimte voor verschillende (wijk)gemeenten met ieder zijn eigen karakter. Ieder
gemeentelid kan zich (om geografische of modaliteit redenen) aansluiten bij de
(wijk)gemeente, waar binnen hij/zij zich veilig en geborgen voelt.
3) Deze (wijk)gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de invulling van pastoraat
en eredienst.
4) In de gemeente is er zorg voor elkaar. Deze zorg strekt zich ook uit naar niet-actieve
gemeenteleden.
5) Er is eenheid in het optreden naar buiten, in de missionaire en diaconale gerichtheid op
onze medemens.
6) Er is ruimte voor nieuwe vormen van gemeente-zijn.

Woerden, 18 november 2014

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com