Vorming één Protestantse Gemeente Woerden
Visiedocument Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld

Route
In het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad van mei 2014 heeft de Gereformeerde Kerk zichzelf
tot doel gesteld om het gesprek over de vorming van één Protestantse Gemeente Woerden (PGW)
binnen de eigen gemeente én met de Hervormde Gemeente en de Evangelisch Lutherse Gemeente
te intensiveren.
In de eigen gemeente zijn daartoe eind 2014 twee gemeenteavonden georganiseerd. Vervolgens
hebben er in april en mei 2015 een breed ambtsdragersoverleg en een derde gemeenteavond
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten is de onderstaande visie naar voren gekomen op de
vorming van één PGW.


Visie
De Gereformeerde Kerk wil in 2020, of zoveel eerder als mogelijk, tot één PGW komen. De vorming
van één PGW moet het mogelijk maken om:
a. diversiteit en kleuring in stand te houden en te verdiepen;
b. antwoorden te vinden op krimp, en
c. ons als kerk vitaler en meer gemeenschappelijk te presenteren aan de samenleving.
Ten aanzien van sub a “diversiteit en kleuring in stand houden en verdiepen” vindt de
Gereformeerde Kerk het van belang dat rekening gehouden wordt met de breedte van theologische
opvattingen. Zo dient er rekening gehouden te worden met opvattingen omtrent de rol van de
vrouw, inzegening van relaties en deelname van kinderen aan de Maaltijd van de Heer. Daarnaast
wordt er groot belang aan gehecht dat de basistaak van de kerk (pastoraat, omzien naar elkaar) niet
uit het oog wordt verloren, dient er te worden geïnvesteerd in jeugd- en jongerenwerk en wordt een
vaste predikant in de eigen wijkgemeente van groot belang geacht.
Daarnaast acht de Gereformeerde Kerk het van belang dat de vorming van één PGW niet enkel een
bestuurlijk construct is, maar “van onder af aan” tot stand komt. De gemeenteleden moeten actief
betrokken worden in het proces, waarvan het geloofsgesprek een onderdeel dient te zijn.
Tot slot vindt de Gereformeerde Kerk het van belang dat rekening wordt gehouden met alle
activiteiten die nu al gezamenlijk plaatsvinden. Laten we nagaan welke gezamenlijke activiteiten nu
een succes zijn en we om die reden willen versterken, uitbreiden etc. Laten we daarnaast ook met
elkaar bespreken van welke gezamenlijke activiteiten we afscheid nemen omdat deze activiteiten
niet (naar tevredenheid) lopen of niet bijdragen aan de hiervoor onder a tot en met c genoemde
doelen.

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com