Bijzondere diensten

Overzicht bijzondere vieringen waarbij meerdere kerkgenootschappen in Woerden betrokken zijn

 

Iedere woensdagochtend is er om 9:00 uur een Morgengebed. In het Morgengebed gaan vertegenwoordigers voor van Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente. De werkgroep die dit Morgengebed organiseert bestaat uit:

Nel Appeldoorn namens de Hervormde Gemeente wijk Noord+West

Atie de Koning-Bos namens de Gereformeerde Kerk wijk Oost (coördinator, 416753)

Wim Oudijk namens de Hervormde Gemeente wijk Noord+West

Els Blok namens de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

 

In de ontmoetingsruimte van de Lange Wiek wordt twee keer per maand een morgengebed gehouden op vrijdagmorgen vanaf 9.45 uur. De Rooms-Katholieke parochie verzorgt het morgengebed op iedere eerste vrijdagmorgen van de maand; de PKN-kerken verzorgen het morgengebed iedere derde vrijdagmorgen van de maand. De kerstviering in december is een gezamenlijke, oecumenische dienst. Contactpersoon voor de PKN-kerken is Joke Sneep (430079).

Het Protestants Jeugd Overleg organiseert in Het Arendsnest (Opstandingskerk) op de derde zondag van elke maand (uitgezonderd juli, augustus en september) de Tienerkerk voor tieners van 12-16 jaar.

Het Protestants Jeugd Overleg organiseert in Het Baken op de laatste zondag van elke maand (uitgezonderd juli, augustus en december) en op kerstavond de ZIN!-diensten voor jongeren van 17-25 jaar.

 

  • De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat (IC Utrecht) draagt zorg voor het pastoraat onder doven. Hierbij organiseert zij o.a. verscheidene kerkdiensten voor doven en slechthorenden in de provincie Utrecht.
  • Op de eerste zondag van de maand (m.u.v. augustus), is er een dovendienst in Woerden, in de Kapel bij Careyn Weddesteyn. De dienst begint om 11.30 uur. Adres: Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken.
  • Daarnaast zijn er met enige regelmaat gecombineerde diensten in de provincie Utrecht. De diensten worden ondersteund door een schrijftolk, gebaren (door middel van een tolk) en een beamerpresentatie.
  • Voor meer informatie over de diensten en het dovenpastoraat kunt u terecht op www.ic-utrecht.nl of bij mw. A. Beukers ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com. Ds. F.C. van Dijke (06-21525780) is aangesteld als dovenpastor voor deze regio.

 

De vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk organiseren gezamenlijk drie kerstnachtdiensten:

- Maranathakerk (19:00 uur)

- Kruiskerk (21:30 uur)

- Petruskerk (21:30 uur)

De organisatie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraden van de Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk.

De kerstnachtdiensten zijn samenkomsten. Sinds 2003 is besloten de kerkenraden te vragen ambtsdragers naar deze diensten af te vaardigen. Elke kerk organiseert dit zelf.

De werkgroep die dit organiseert, bestaat uit:

Willem Hoogerbrugge (coördinator, 691309)

Jeanette Fidder

Louise Heesters

Gerjanne Kuus

Vincent Nieuwenhuizen

Eric Tornij

Marlies Verweij

Francien Zwaneveld

(In Woerden houden de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Rooms-Katholieke Parochie eigen kerstnachtdiensten.)

(in de Evangelisch-Lutherse Kerk op maandag, dinsdag en woensdag van de Stille Week)

De vespers worden georganiseerd door het Ministerie van predikanten. In elke vesper zijn er twee voorgangers.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag worden de volgende gezamenlijke avonddiensten gehouden:

 - Witte Donderdag: afwisselend Hervormd kerkgebouw en Gereformeerde voorganger dan wel Gereformeerd kerkgebouw en Hervormde voorganger, Heilig Avondmaal 

- Goede Vrijdag: Gereformeerd kerkgebouw, Gereformeerde voorganger, geen Avondmaal

-  Goede Vrijdag: Hervormd kerkgebouw, Hervormde voorganger, Heilig Avondmaal

In de diensten met Heilig Avondmaal zal altijd een Woerdense predikant voorgaan.

(in de Evangelisch-Lutherse Kerk op Stille Zaterdag)

De Paaswake wordt georganiseerd door een comité dat bestaat uit:

vacature (Evangelisch-Lutherse Gemeente)

vacature (Gereformeerde Kerk wijk Oost)

vacature (Gereformeerde Kerk wijk West)

vacature (Hervormde Gemeente wijk Noord)

vacature (Hervormde Gemeente wijk West)

Er zijn twee voorgangers en alle deelnemende kerken roosteren ambtsdragers in.

Het Uur van Lofprijzing is een reguliere PKN-avonddienst, die altijd wordt gehouden in de Kruiskerk. In beginsel gebeurt dit acht keer per jaar op de laatste zondag van de maand (niet in april, juli, augustus en december).

Coördinator: Pieter ’t Hart (416108)

 

Een vesperdienst is een reguliere PKN-avonddienst, die altijd wordt gehouden in de Opstandingskerk. In beginsel gebeurt dit vier keer per jaar, niet volgens een vast schema.

Coördinator: Jan Boot (417073)

Een cantatedienst is een reguliere PKN-avonddienst, die altijd wordt gehouden in de Petruskerk. In beginsel gebeurt dit twee keer per jaar, niet volgens een vast schema.

Coördinator: Wiebe Tilstra (411092)

 

In de Evangelisch-Lutherse Kerk op woensdagavond in de veertigdagentijd en op maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week (acht avonden). Op aswoensdag is er geen avondgebed.

Deze avondgebezden worden georganiseerd door de Raad van Kerken Woerden e.o. en voorbereid door de commissie vieringen van de Raad. Er is geen voorganger.

 

 

Deze wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Woerden binnen het kader van de reeks herdenkingsbijeenkomsten onder regie van de burgerlijke gemeente Woerden. De dienst wordt van 18:45: uur tot 19:10 uur gehouden in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Meeuwenlaan.

Indien 4 mei op een zondag valt, bestaat de mogelijkheid dat een reguliere PKN-avonddienst het karakter krijgt van herdenkingsdienst, zulks in overleg tussen de Raad van Kerken en de PKN.

 

 

In september; afwisselend in een van de kerkgebouwen van de aangesloten (wijk)gemeenten. Zie rooster van de Raad van Kerken Woerden e.o. De dienst wordt mede voorbereid door de commissie vieringen van de Raad van Kerken.

De andere (wijk)gemeenten worden verzocht een van hun kerkgebouwen die ochtend gesloten te houden.

 

In januari, afwisselend in één van de kerkgebouwen van de aangesloten (wijk)gemeenten. Zie rooster van de Raad van Kerken Woerden e.o.

De dienst wordt mede voorbereid door de commissie vieringen van de Raad van Kerken. In de dienst gaan twee voorgangers voor, één Rooms-Katholiek en één Protestants. De andere gemeenten wordt gevraagd waar mogelijk dezelfde Orde van Dienst te gebruiken. De andere (wijk)gemeenten wordt verzocht een van hun kerkgebouwen die ochtend gesloten te houden.

 

  • De Woerdense protestants-christelijke scholen binnen de SPCO Groene Hart (Constantijn, Johan Friso, Margriet, R. de Jager, Wilhelmina, Willem Alexander, Willem van Oranje) werken eens per twee jaar mee aan een scholendienst. De scholendienst vindt plaats in een kerkgebouw in de buurt van de school (Het Baken, Kruiskerk, Maranathakerk, Opstandingskerk of Petruskerk; om praktische redenen organiseert de Lutherse Gemeente geen scholendiensten in het eigen kerkgebouw). Het rooster wordt in overleg vastgesteld.
  • Schoolcoördinator: Annelies van Zoelen (Wilhelminaschool).
  • Kerkelijk coördinator: Artho Hanemaaijer (Het Baken, Maranathakerk, Petruskerk) en Hetty Verhoog (Kruiskerk, Opstandingskerk).
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com