hervormdMeer informatie? Zie:https://pknwoerden.nl/hervormd/

De Hervormde Gemeente van Woerden bestaat uit twee wijken. De wijk Noord+West heeft een overwegend confessioneel karakter terwijl de wijk Centrum-Oost zich verwant voelt met de Gereformeerde Bond. De plaats waar u in Woerden woont, bepaalt in eerste instantie de wijk waarin u bent geregistreerd (Centrum-Oost, Noord+West). Maar als u zich meer aangetrokken voelt tot een andere wijk dan is het om praktische redenen – pastorale en diaconale zorg bijvoorbeeld – mogelijk om u naar die wijk te laten overschrijven.

Overigens kan iedereen van welke wijk en kerk dan ook, meedoen met de activiteiten die door de Woerdense kerken worden georganiseerd.

De Hervormde Gemeente heeft twee kerkgebouwen, de Petruskerk en de Maranathakerk, en een kerkelijk centrum, Het Baken. De diensten van beide wijken rouleren over Petruskerk en Maranatha­ kerk. De Maranathakerk beschikt voor allerlei activiteiten over zeven zalen en zaaltjes. Bij de Petruskerk is zalencentrum Concordia beschikbaar voor kerkelijke activiteiten. Kerkelijk centrum Het Baken is bestemd voor bijeenkomsten met heel verschillende opzet. Het gebouw is mede bedoeld als een centrum voor het sociale leven in de wijk Snel & Polanen / Waterrijk. Ook Het Baken beschikt over vergaderfaciliteiten en heeft een grote multifunctionele zaal.

Postadres: Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden
Preses: Dhr. H. de Vink, tel. 06-2500 8889
h.devink@live.nl
Scriba: Wouter Verboon, telefoon 0348-409029
akwoerden@gmail.com
Kerkelijk bureau:
Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden
tel. 0348-483750
info@hervormdwoerden.nl

"Hervormd Woerden" is het officiële orgaan van de Hervormde Gemeente. Het geeft informatie over de kerkdiensten en over het kerkelijk leven in de centrale gemeente en in de wijken. Het blad wordt verspreid onder geabonneerde gemeente leden. Een abonnement kost € 25.00 per jaar en kan worden aangevraagd bij het Kerkelijk Bureau, Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden, tel. 0348 483750, info@hervormdwoerden.nl  Het kerkblad verschijnt meestal eenmaal per drie weken; in de vakantieperiodes worden afwijkende verschijningsfrequenties gehanteerd.
De website van de Hervormde Gemeente Woerden vindt u hier; https://pknwoerden.nl/hervormd/

Tijdens de morgendiensten is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.

In de Maranathakerk wordt na afloop van iedere ochtenddienst de mogelijkheid geboden van persoonlijke ontmoeting onder het genot van een kop koffie, thee of limonade. Voor de kinderen zijn er spelletjes in een van de zalen.

Door de Muziekcommissie worden regelmatig andere vormen van muziek verzorgd. Dat kan een solozangeres of muzikant(en) zijn of een andersoortige begeleiding van de gemeentezang.

De derde zondag van september is de startzondag. We openen het winterseizoen met een presentatie van de activiteiten van clubs en kringen. De tweede zondag van november houden we de Oogstdienst waarin we danken voor de zegeningen die we ontvingen.

Avonddiensten worden gehouden samen met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Meestal gebeurt dit in de Maranathakerk of de Petruskerk, soms ook in een van de andere Woerdense kerkgebouwen.

Wanneer ouders hun kind willen laten dopen, brengt de predikant hun een bezoek. Ongeveer tien dagen voor de doopbediening is er een avond met alle ouders waarop er, naast een nadere kennismaking met alle betrokkenen, een gesprek plaatsvindt over de betekenis van de doop en de voorbereiding van de dienst.

Op vier zondagen per jaar, en ook op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Aan de avondmaalsvieringen van Noord+West kunnen kinderen en andere doopleden deelnemen. Het Heilig Avondmaal staat ook open voor mensen die in een andere kerkelijke gemeente daartoe worden toegelaten. Aan kinderen uit onze gemeente wordt een gerichte, korte avondmaalscatechese aangeboden.

projectkoor

centrumoost
We zien ons gemeente-zijn zowel als gemeenschap met God als met elkaar. In de kerkdiensten staat de Bijbel centraal. De preek vormt daarom een belangrijk onderdeel van de kerkdienst. We zijn een psalmzingende gemeente met ruimte voor een ander lied uit het liedboek of de HGJB-bundel “Op Toonhoogte”.

De ochtenddiensten worden door veel gezinnen met jonge kinderen bezocht. De kinderen krijgen regelmatig extra aandacht o.a. door de zogenaamde schatgraver. Hierdoor willen we de kinderen actief betrekken bij wat er in de kerk gebeurt.

De avonddiensten hebben het karakter van een leerdienst, waarbij de meer fundamentele geloofsvragen aan de orde komen. Rond de kerkdienst is er veel gelegenheid tot onderling informeel contact. Iedere eerste zondagochtend van de maand is er koffie na afloop, waarvoor nieuwe gemeenteleden in het bijzonder uitgenodigd worden.

Door het jaar heen zijn er diverse kerkdiensten met een bijzonder karakter.

• Jeugddiensten, waarbij extra aandacht is voor de jongeren zowel in de preek als in de vormgeving van de dienst

• Opening en afsluiting winterwerk

• Gezinsdiensten op bid- en dankdag

• Avondmaalsdiensten, waarin we met elkaar het avondmaal vieren. Deelname aan het avondmaal staat open voor alle belijdende leden van de PKN.

Daarnaast is er in de wijkgemeenten een groot aantal doordeweekse activiteiten: bijbelkringen, jeugdverenigingen, catechesegroepen, kindermiddagen. De beide wijkgemeenten organiseren deze activiteiten gezamenlijk.

Pastoraal bezoekwerk wordt per wijk georganiseerd. De wijk is verdeeld in een aantal secties en een ouderling is verantwoordelijk voor het pastoraat in de betreffende sectie. Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek dan kunt u dat laten weten aan uw sectieouderling.Informatie vindt u hier.kinderkoor

 

Wijk Centrum-Oost

Predikanten: Ds. C.J. Overeem,

en Ds. B. Visser

Preses: Fred Willemze

Scriba: Kees van der Paauw (tel. 0348-411125, vanderpaauw@tiscali.nl)
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com