De interkerkelijk commissie Kerk & Israël Woerden bestaat sinds 1987.

De commissie bestaat uit leden van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en van de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Woerden.

Doelstelling van de commissie is aandacht te vragen voor de relatie die de kerk heeft met het Jodendom, daar waar immers de oorsprong van de Christelijke kerk ligt. De commissie wil door verschillende activiteiten dit bewustzijn levend houden en versterken.

  • De commissie besteedt jaarlijks uitgebreid aandacht aan de 1e zondag in oktober, de zogenaamde Israëlzondag.
  • De commissie belegt jaarlijks enkele thema- en gespreksavonden. Door het uitnodigen van boeiende sprekers worden thema’s belicht die te maken hebben met de relatie kerk – synagoge. In deze avonden wordt veel ruimte geboden voor gedachtewisseling. Deze thema avonden maken - ook - deel uit van het programma van de plaatselijke werkgroep geloof en cultuur.
  • De commissie is betrokken bij het onderhoud van de Joodse begraafplaats in Woerden. Op Monumentendag zijn commissieleden betrokken bij de openstelling van deze bijzonder plaats.
  • De commissie verzorgt regelmatig publicaties in de diverse kerkbladen en overige plaatselijke media en is op afroep beschikbaar om zich te presenteren in de kerken, bijvoorbeeld op startzondag.
  • De commissie is alert op plaatselijke signalen van anti-semitisme en anti-judaïsme en onderneemt waar nodig actie.
  • Commissieleden houden contact met landelijke organen met dezelfde doelstelling, zoals ingesteld door de PKN of de Classis Woerden; ook worden studiedagen en conferenties bezocht.

Verantwoording
Jaarlijks wordt door de commissie een jaarverslag opgesteld en een financieel overzicht; deze worden verstuurd naar de plaatselijke wijkkerkenraden, de Classis Woerden en de Raad van Kerken Woerden

Voor meer informatie:
Dhr. J. Stouthart (Jan), voorzitter, tel. 0348 – 412933

 

 

 

Kerk israel1

 

 

 

De interkerkelijke commissie Kerk en Israël Woerden...

…organiseert ook in het seizoen 2019-2020 interessante thema-avonden.
De doelstelling van de commissie is aandacht te vragen voor de relatie die de Christelijke
traditie heeft met het Jodendom, daar ligt immers haar oorsprong. De commissie doet dit met
verschillende activiteiten om dit bewustzijn levend te houden en versterken. Voor de thema-
avonden worden boeiende sprekers uitgenodigd. We sluiten ons zoveel mogelijk aan bij het
landelijke jaarthema van Kerk & Israël van de PKN.
In de thema-avonden zijn we steeds gericht op verbreding en verdieping van onze kennis en
stimuleren we de dialoog tussen de monotheïstische religies.

De avonden starten om 20.00
uur en vinden meestal plaats in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 te Woerden.


De toegang is gratis, maar in de koffiepauze wordt een collecte gehouden die wordt besteed
aan een maatschappelijk doel in Israël. Dit ter ondersteuning van een project dat past bij onze
doelstelling.

Afgelopen jaar hebben we de volgende Stichtingen van een gift voorzien:

Stichting Near East Minestries (NEM), Stichting Jemima in Bethlehem.
Stichting Vrienden van AMCHA, Stichting Vrienden van Jad Ezra.
Bijbels voor hulpbehoevenden in Israël en Stichting Chabad Central Amsterdam.

Via mail en via de plaatselijke en kerkelijke media wordt u verder op de hoogte gehouden van
de onderwerpen. We geven u nu alvast de data en sprekers door :
3 oktober 2019, Dhr. Drs. Ronny Naftaniel, oud directeur van het CIDI. Thema: Eeuwig Antisemitisme
28 november 2019, Dhr. Dr. Bart Wallet, historicus. Thema: onopgeefbaar verbonden?
23 januari 2020, Rabbijn Menno ten Brink, Joods liberale gem., Amsterdam. Thema: Geestelijke vrijheid door rabbinale ogen.
19 maart 2020, Rabbijn Marianne van Praag, Joods liberale gem., Den Haag. Thema: Christenen geloven - Joden doen
21 april 2020 Jom Hasjoa. Internationale Holocaust gedenkdag 


Noteert u deze data in uw agenda? U bent van harte welkom.

 

kerk israel

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com