LOGO vorming PGW

Toelichting;

Bij de Hervormde Gemeente Woerden en de Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld leeft

het verlangen om samen te gaan tot een Protestantse Gemeente Woerden 1) .
Onderzoeksopdracht
Door de kerkenraden is aan een gezamenlijke stuurgroep de opdracht gegeven om de
vorming van een Protestantse Gemeente Woerden te onderzoeken.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke visie “Het wenkend perspectief”.
Daarna volgt een organisatorische uitwerking “Hoe ziet de nieuwe gemeente er op
hoofdlijnen uit”.
Besluitvorming
Gemeenteleden worden aan de voorkant betrokken door deelname in werkgroepen en door
consultaties. De stuurgroep legt de resultaten van het onderzoek vorming PGW voor aan de
kerkenraden. Bij de besluitvorming worden - conform de kerkorde - de wijkkerkenraden en
de leden van de afzonderlijke gemeenten gehoord. De vorming van een Protestantse
Gemeente Woerden vraagt immers om een breed draagvlak en een zorgvuldige afstemming.
Communicatie
Via deze website willen we u informeren over de voortgang, door publicatie van de berichten
van de stuurgroep die ook geplaatst zijn in Kerkklanken en Hervormd Woerden.
Alle eerdere communicatieberichten over de vorming PGW zijn als een PDF-document beschikbaar.

Waaraan we het laatst hebben toegevoegd; 

PGW-Gezamenlijke communicatie #15

PGW-Gezamenlijke communicatie #16


Beschikbare documenten
Op deze pagina vindt u de volgende documenten:
Ingebrachte visiedocumenten van de individuele gemeenten;
- De onderzoeksopdracht vorming PGW (november 2016);
- Het conceptvisiedocument vorming PGW t.b.v. de informele consultatie (juni 2017).

- Visie Protestantse Gemeente Woerden - Het wenkend perspectief
Als er nieuwe documenten beschikbaar zijn, worden deze hier toegevoegd.

Vastgestelde Missie en Visie PGW2020 (augustus 2018)

Plan van aanpak voor de vorming PGW (oktober 2018)

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden, stuur dan
een berichtje naar pgwoerden@gmail.com
Namens de stuurgroep PGW, Jaap Verweij (06-50419211)


1) De term Protestantse Gemeente wordt binnen de PKN gebruikt voor een gemeente die
lokaal ontstaat bij een samengaan. De Protestantse Gemeente Woerden zal bestaan uit
verschillende geloofsgemeenschappen / wijkgemeenten, met de pluriformiteit van onze
huidige kerken en (wijk)gemeenten. We willen samen kerk zijn en daarbij benadrukken wat
ons in het geloof verbindt. Binnen onze kerk is en blijft ruimte voor de verschillende
geloofsbelevingen, zoals die nu ook aanwezig zijn.

 

Subcategorieën

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com